Eurokalkulačka

konverzný kurz je 30.1260
SUMA EUR:
SUMA SKK:

Pocidadlo Web4U.cz prístupov


Daňový úrad

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti... r.2020

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2019

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2019

Potvrdenie o príjme 2020

Žiadosť o príspevok na rekreáciu

Žiadosť o príspevok na rekreáciu


Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti... r.2018,2019

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2018

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2018

Hlásenie o vyúčtovaní dane 2019

Potvrdenie o podaní hlásenia

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 2019

Potvrdenie o podaní prehĺadu

Potvrdenie o zaplatení dane


Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti... r.2018

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2017

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2017


Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2015

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti... r.2016

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2014

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2013

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti... r.2014

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2013

Hlásenie o vyúčtovaní dane 2013

Potvrdenie o podaní hlásenia

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 2014

Potvrdenie o podaní prehĺadu

Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch zo závislej činnosti 2014

Potvrdenie o zaplatení dane


Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2012

Poučenie k Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2012

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti r.2013

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2012

Hlásenie o vyúčtovaní dane 2012

Potvrdenie o podaní hlásenia

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 2013

Potvrdenie o podaní prehĺadu

Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch zo závislej činnosti 2013


Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2011

Poučenie k Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2011

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti r.2012

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2011

Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch zo závislej činnosti 2012

Hlásenie o vyúčtovaní dane 2011

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti....za kalendárny mesiac 2012


Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 2010,2011

Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch zo závislej činnosti 2009,2010,211

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2010

Poučenie k Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2010

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti r.2010

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2010

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2009

Poučenie k Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2009

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti r.2009

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2009

Hlásenie o vyúčtovaní dane 2009

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 2009

Hlásenie o vyúčtovaní dane 2007

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 2007,2008

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb a o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2007

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2007

Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch zo závislej činnosti 2007,2008

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti r.2008

Potvrdenie o účelovom sporení