Eurokalkulačka

konverzný kurz je 30.1260
SUMA EUR:
SUMA SKK:

Pocidadlo Web4U.cz prístupov


Zdravotné poistenie:


"Máme prípady kedy mal zamestnanec absenciu (nie celý mesiac), na SP bolo nahlásené prerušenie avšak pre ZP program nič negeneroval."
Neplatené voľno sa na ZP nahlasuje iba ak trvá celý kalendárny mesiac, resp. nahlasuje sa, ak v tom mesiaci zamestnanec nemá žiaden zdaniteľný príjem (ani PN, materskú, OČR). Kratšie neplatené voľná - dni, týždne sa do ZP nijako nenahlasujú - zamestnanci v tom mesiaci majú zdaniteľný príjem.


"Ďalej máme prípad kedy mal zamestnanec nepl. voľno, ktoré začalo ešte v roku 2010 a pokračovalo v 1/2011 a program taktiež nič negeneroval..."
Ak to nie je obdobný prípad ako vyššie, tak dôvodom mohlo byť, že pri prechode medzi rokom 2010 a 2011 program nevedel celkom spoľahlivo určiť (z dôvodu odlišného spôsobu evidencie), či takého človeka treba alebo netreba odhlásiť - ak to program nezistil, doplňte si zamestnanca do zoznamu ručne. V ďalších mesiacoch už by to malo byť v poriadku.


Konateľ, majetkovo nezúčastnený dostáva podiely na zisku. Odvádza nejaké odvody a treba ho niekde / a dokedy/ prihlásiť?
Ak v zmluve má vyslovene uvedené, že je odmeňovaný iba zo zisku a nemá nárok na inú odmenu, do SP ho prihlasovať netreba a z podielov na zisku neplatí odvody do SP. Ak v zmluve nemá presne špecifikované odmeňovanie, treba ho prihlásiť ako zamestnanca s nepravidelným príjmom do SP, a v takom prípade aj podiely na zisku idú do vymeriavacieho základu zamestnanca. Do ZP ho ako zamestnanca prihlasovať netreba, z podielov na zisku zaplatí poistné ako z dividend v ročnom zúčtovaní poistného – najskôr z podielov na zisku za rok 2011.


Zahraniční konatelia, spoločníci, majetkovo zúčastnený dostávajú podiely na zisku. Odvádzajú z neho zdravotné poistenie? Ak áno, kedy sa majú hlásiť na zdrav. Poisťovňu?
Ak zahraničný konateľ, spoločník, člen štatutárneho orgánu dostáva podiely na zisku (dividendy) , z dôvodu týchto podielov nemusí byť na Slovensku prihlásený na zdravotné poistenie a teda ani nebude platiť ZP z dividend. Ak tento človek je ale na Slovensku prihlásený z nejakého dôvodu (zamestnanie, trvalý alebo prechodný pobyt) na zdravotné poistenie, potom bude platiť zdravotné poistenie aj z dividend. Platenie z dividend sa nenahlasuje osobitne v zdravotnej poisťovni. Dividendy si uvedú až v ročnom zúčtovaní ZP za rok, kedy im tie dividendy budú vyplatené. Prvýkrát sa bude platiť poistné z dividend z podielu na zisku z účtovného obdobia, ktoré sa začalo 1.1.2011 a neskôr.


Prihlásenie starých spoločníkov, konateľov, príkazných zmlúv atď k 1.1.2011: ZP – pri aktualizácii a stlačení tlačidla ZP sa objaví formulár, kde je možné pridávať a editovať záznamy SP - pri akualizácii je zabezpečená zmena dátumu a pri hromadnom registračnom liste sa títo ľudia vyberú ak sa zadá dátumový interval 1.1.2011-1.1.2011


stiahnuť