Eurokalkulačka

konverzný kurz je 30.1260
SUMA EUR:
SUMA SKK:

Pocidadlo Web4U.cz prístupov


Sociálne poistenie:


Konateľ, majetkovo nezúčastnený dostáva podiely na zisku. Odvádza nejaké odvody a treba ho niekde / a dokedy/ prihlásiť?
Ak v zmluve má vyslovene uvedené, že je odmeňovaný iba zo zisku a nemá nárok na inú odmenu, do SP ho prihlasovať netreba a z podielov na zisku neplatí odvody do SP. Ak v zmluve nemá presne špecifikované odmeňovanie, treba ho prihlásiť ako zamestnanca s nepravidelným príjmom do SP, a v takom prípade aj podiely na zisku idú do vymeriavacieho základu zamestnanca. Do ZP ho ako zamestnanca prihlasovať netreba, z podielov na zisku zaplatí poistné ako z dividend v ročnom zúčtovaní poistného – najskôr z podielov na zisku za rok 2011.


Je treba podávať aj nulový výkaz poistného? / Mám prihlásených aj zamestnancov s nepravidelnými príjmami/.
Zatiaľ podľa pokynov SP netreba.


Poberateľka rodičovského príspevku môže mať príjem z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


Ukončenie nepravidelného príjmu a prechod na pravidelný príjem (alebo naopak) pri rovnakom právnom vzťahu – zadať v programe ukončenie PV s nepravidelným príjmom (cez príslušnú ikonu) a pre SP dať odhlášku a potom právny vzťah s pravidelným príjmom zadať pod novým osobným číslom a dať prihlášku do SP. Pre ZP sa nerobí hromadné oznámenie


Poberateľ predčasného dôchodku - prechod na rok 2011 ak takýto poberateľ nedovŕšil dôchodkový vek do 28.2.2011:
Ak bol zamestnancom k 31.12.2010 a toto poistenie trvá aj po 28.2.2011, nárok na výplatu takéhoto dôchodku zaniká od splátky splatnej po 28.2.2011.
Ak mu od 1.1.2011 vznikne povinné dôchodkové poistenie z dôvodu zmeny v zákone (konateľ, spoločník, poslanec a pod.) a toto poistenie trvá aj po 28.2.2011, nárok na výplatu takéhoto dôchodku zaniká od splátky splatnej po 28.2.2011. Ak toto poistenie ukončí najneskôr 28.2.2011, predčasný starobný dôchodok sa mu bude vyplácať aj naďalej.
Ak mu povinné dôchodkové poistenie vznikne po 1.1.2011, nárok na predčasný starobný dôchodok zanikne od prvej splátky po vzniku poistenia.


Nepravidelný príjem sa rozpočítava podľa mesiaca kedy bol zúčtovaný, nie vyplatený


Ak má zamestnanec pracovný pomer a aj iný právny vzťah s nepravidelným príjmom, treba ho od 1.1. prihlásiť na SP z každého právneho vzťahu osobitne.


Prihlásenie starých spoločníkov, konateľov, príkazných zmlúv atď k 1.1.2011:
ZP – pri aktualizácii a stlačení tlačidla ZP sa objaví formulár, kde je možné pridávať a editovať záznamy
SP - pri akualizácii je zabezpečená zmena dátumu a pri hromadnom registračnom liste sa títo ľudia vyberú ak sa zadá dátumový interval 1.1.2011-1.1.2011


stiahnuť