Eurokalkulačka

konverzný kurz je 30.1260
SUMA EUR:
SUMA SKK:

Pocidadlo Web4U.cz prístupov


Zadávanie vstupov

Zásadou pri zadávaní je jednoduchosť.
Zadávajú sa len základné personálne a mzdové údaje. Na základe týchto údajov program vypočíta výšku odvodov do poisťovní, dane, priemery a pod.
V mesačnom výkaze pracovníka nie je potrebné zadávať odpracovaný čas a sviatky. Zadávajú sa len odchýlky od fondu pracovného času pripadajúceho na daný mesiac. Je to možné aj u pracovníkov, ktorí majú nepravidelne rozvrhnutý pracovný čas (zmenoví zamestnanci a pod.).
Do programu je možne doplniť ľubovolné mzdové položky (príplatky, odmeny), ktoré sú pre Vašu firmu špecifické